O KONFERENCI

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

dovoluji si Vás pozvat na Beskydský pediatrický den, který se bude opět konat v příjemném prostředí Hotelu Freud v  Ostravici. Témata sympozia se týkají různých oblastí pediatrie a budou aktuální pro Vás lékaře, i Vaše sestřičky.

Pevně věřím, že si z tohoto odborného setkání všichni odneseme mnoho nových poznatků a budeme mít také příležitost ke společnému setkání.

Těším se na shledanou s Vámi v Ostravici.

MUDr. Ivana Röschlová
členka České pediatrické společnosti ČLS JEP


TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ

31. 3. 2023, Hotel Freud, Ostravice 190, Ostravice

POŘADATEL

Česká pediatrická společnost ČLS JEP

TÉMATA KONFERENCE
dětská hematologie dětská endokrinologie a gynekologie
dětská kardiologie dětská urologie
dětská neurologie infekční lékařství
dětská osteologie a ortopedie varia
ODBORNÝ GARANT KONFERENCE

MUDr. Ivana Röschlová

POD ZÁŠTITOU

prof. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D., přednostka Dětské kliniky FN Olomouc
doc. MUDr. Jan Pavlíček, Ph.D., přednosta Kliniky dětského lékařství FN Ostrava a LF OU
Petr Korč, primátor statutárního města Frýdek-Místek

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ

Ing. Šárka Martiníková
U Chatek 1444/1C, 725 25 Ostrava 25
tel.: +420 774 889 264
e-mail: martinikova@arkon-produkce.cz

AKREDITACE ČLK / CERTIFIKÁTY

LÉKAŘI – Vzdělávací akce je určena pro lékaře a bude zařazena do systému celoživotního vzdělávání lékařů. Akce bude pořádána dle Vzdělávacího řádu dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK. Akce bude ohodnocena kredity.

Vzdělávací portál České lékařské komory byl spuštěn v září 2020, usnadňuje lékařům proces celoživotního vzdělávání a správu dosažených kreditů. Po skončení akce ČLK požaduje nahrání prezenční listiny účastníků vzdělávací akce do portálu. Prezenční listina obsahuje pouze evidenční čísla lékařů, kteří absolvovali danou akci a počet kreditů za akci. Proto je nutné, abyste při registraci uvedli své IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO LÉKAŘE dle ČLK (ČLK ID). Pokud své ČLK ID neznáte, můžete ho vyhledat ZDE. My pak zajistíme, aby vám byly zasloužené kredity připsány.

Certifikáty a potvrzení o účasti se budou vydávat pouze registrovaným účastníkům po ukončení konference.

PROGRAM

ODBORNÝ PROGRAM - PŘEDBĚŽNÝ

Informace s programem ke stažení

07.30–17.30 Registrace
08.45–08.50 Zahájení konference
08.50–11.30
Předsedající: prof. MUDr. D. Pospíšilová, CSc., doc. MUDr. J. Pavlíček, Ph.D.
Blok I.
1. Vrozené hemolytické anémie u dětí
Pospíšilová D., Olomouc
25 min
2. Vzácná diagnoza X – vázaná hypofosfatemická křivice, naše zkušenosti
Čamborová P., Zlín
15 min
3. Rachitis dnes?
Vereš T., Zlín
15 min
4. Suprakondylické fraktury u dětí
Dvořák T., Nikel J.
15 min
5. Dětské kyčle – otázky a odpovědi
Zerák M., Olomouc
20 min
6. Pertusse – diagnoza, terapie, videa
Širůček P., Ostrava
25 min
11.30–12.30 Oběd
12.30–14.30
Předsedající: prim. MUDr. H. Medřická, MBA, prim. MUDr. T. Gruzska
Blok II.
7. Pohled dětského neurologa na očkování dětí
Medřická H., Ostrava
20 min
8. Novorozenecké záchvaty – od teorie k praxi
Nogolová A., Ostrava
20 min
9. Zobrazovací metody u donošených novorozenců s HIE
Štěpánová E., Medřická H., Krahulík D., Hanzlíková P.
15 min
10. Kritické mezníky ve vývoji řeči a jazyka
Solná G., Ostrava
30 min
11. Firemní přednáška: Equazen – kazuistika
Ing. Petra Gajdošová, Qpharma s.r.o.
7 min
14.30–15.00 Přestávka
15.00–17.00
Předsedající: as. MUDr. P. Širůček, MUDr. I. Röschlová
Blok III.
12. Transport dítěte se srdeční vadou do Dětského kardiocentra
Pavlíček J., Ostrava
13. Syndrom prodlouženého Q-T intervalu
Gruzska T., Pavlíček J., Ostrava
20 min
14. Infekce močových cest z pohledu urologa
Skalka J., Ostrava
15 min
15. Poruchy menstruačního cyklu
Polová A., Frýdek-Místek
20 min
16. Thyreotoxikoza dětí a dospívajících
Röschlová I., Frýdek- Místek
20 min
17. Chronická rekurentní multifokální osteomyelitida
Kothaj, D., Pískovský, T., Hanzlíková, P., Ostrava
7 min
17.15 Závěr konference
PARTNEŘI
Logo
Logo

REGiSTRACE NA KONFERENCI

Registraci k účasti proveďte prosím vyplněním REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE.

Při registraci vyplňte prosím Vaše ID ČLK. Zajistíme připsání Vašich kreditů do systému celoživotního vzdělávání. Po obdržení Vaší registrace, kterou budeme považovat za závaznou, Vám bude nejpozději do 4 pracovních dnů zasláno potvrzení o registraci a pokyny k platbě. Registrace bude ukončena po obdržení platby poplatku na účet konference.

Platba registračního poplatku je rozdělena do dvou možností – včasná a pozdní úhrada. Nebude-li platba za registrační poplatek uhrazena ve stanoveném termínu pro včasnou registraci, bude Váš poplatek za registraci automaticky navýšen na částku platby pozdní. Pro včasnou platbu je rozhodující datum úhrady.

Věnujte prosím pozornost správnému vyplnění Vaší e-mailové adresy pro následnou správnou komunikaci.

POPLATKY KONFERENCE

REGISTRAČNÍ POPLATEK Včasná registrace
do 1. 3. 2023
Pozdní registrace
od 2. 3. 2023
Lékař/ka 900 Kč 1.200 Kč

Cena registračního poplatku obsahuje:

  • vstup na konferenci a výstavu firem
  • konferenční materiály
  • certifikát s kreditním hodnocením, potvrzení o účasti
  • občerstvení o přestávkách.

Při registraci si můžete objednat následujících uvedené služby.

STRAVOVÁNÍ OBĚD
31. 3. 2023 250 Kč

O přestávce odborného programu bude podáváno občerstvení.

Polévka: Hovězí vývar s nudlemi
Hlavní chod – výběr je na místě:

  • Kuřecí řízečky s bramborovou kaší, kyselý okurek
  • Tradiční česká svíčková s brusinkami a šlehačkou
  • Krémové rizoto se sušenými rajčátky a bylinkami

Oběd není součástí registračního poplatku, objednejte si ho u registrace. Nebude-li objednán, nezaručíme, že na místě jeho zajištění. Žádáme účastníky, kteří požadující bezlepkovou stravu, nebo jiná dietní omezení, aby tento požadavek uvedli do poznámky v registračním formuláři. U registrace budete informováni, kde bude pro Vás připraveno občerstvení během konference.

UBYTOVÁNÍ Hotel FREUD
Jednolůžkový pokoj 1.900 Kč
Dvoulůžkový pokoj 2.600 Kč

Budete-li požadovat ubytování, pak rezervaci proveďte na email hotelu recepce@hotelfreud.cz, napište své požadavky a termín ubytování a následně i uhraďte přímo hotelu.

POPLATEK OBECNÍMU ÚŘADU
Místní poplatek z pobytu dle vyhlášky účinné od 1. 1. 2020 je za osobu 20 Kč/osoba/den. Poplatek je splatný v hotovosti na recepci při příjezdu.

Uvedené veškeré poplatky jsou včetně DPH.

DOPRAVA

Přímé a rychlé spojení vlakem i autem z Ostravy a Frýdku-Místku. Snadná dostupnost z dálnice D1 a jednoduchá trasa z nedalekého hraničního přechodu se Slovenskem zaručují, že nebudete trávit čas na silnici. Hotel FREUD v Ostravici je v centru obce, přímo u hlavní silnice.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Platbu konferenčních poplatků proveďte na:

Banka UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu 1469890009/2700
Název účtu Šárka Martiníková Marenová
Variabilní symbol 202302

Živnost oprávněná k organizování konference pod IČO 69223335 je zapsána v Registru živnostenského podnikání ČR.

Kontakt

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ

Logo
ARKON produkce
Ing. Šárka Martiníková
U Chatek 1444/1C, 725 25 Ostrava 25
tel.: +420 774 889 264
e-mail: martinikova@arkon-produkce.cz

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

Položky označené znakem * jsou povinné.

Tento formulář je určen pouze k registraci. Údaje a Registrace a údaje v něm vyplněné se stávají z Vaší strany závazné.

OSOBNÍ ÚDAJE

ADRESA ZAMĚSTNÁNÍ (ŠKOLY)

POZNÁMKA
PLATBA *
OBĚD *